Recikliranje

Skidanje remenica sa malih motora

Skidanje remenica sa malih motora

Remenice i zupčanici su na male elektromotore kakve nalazimo u printerima ili električnim odvijačima gotovo isključivo montirani uprešavanjem. To znači da ih je nemoguće skinuti bez upotrebe posebnog alata kojeg zovemo izvlakać ili popularno ‘radapciger’. U slučaju nužde ili kronične škrtosti isti a... »

Hackanje kineskog vozila 2.dio

Hackanje kineskog vozila 2.dio

Pošto ćemo koristiti arduino uno razvojnu pločicu, koja radi na 5V, napon na pinovima definiranim kao izlaz će biti 5V. Kada smo mjerili izlaze sa čipa koji je na vozilu vidjeli smo da je napon 2,6V, znaći trebamo smanjiti napon na izlaznom pinu. To možemo na više načina, možemo koristiti recimo dva... »

Hackanje kineskog vozila 1.dio

Hackanje kineskog vozila 1.dio

Da bi prepravili vozilo prvo moramo vidjeti što se mijenja kada na daljinskom stisnemo tipke naprijed nazad lijevo i desno. To ćemo najjednostavnije vidjeti pomoću univerzalnog instrumenta. Instrument stavimo na područje napona 20V pošto 4 baterije daju 5V 1,5V x 4 =5V, pronađemo masu na pločici i t... »

VIVAX GPS i HP VFD

VIVAX GPS i HP VFD

Nakon što mi je VIVAX GPS počeo slabije loviti signal, nisam odolio iskušenju odmah sam ga otvorio da vidim kako bi ga mogao iskoristiti. Jedan pin zelemio sam na masu VIVAX-a i spoji ga na arduino. Na adruino sam utočio sljedeći kod void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.be... »

Kako iskoristiti stari tintni pisač

Kako iskoristiti stari tintni pisač

Prvo ga treba raskopati :) Ja imam jednog doniranog već raskopanog do te mjere da je sve bilo spremno za spajanje. Prvo na pisaču moramo pronaći pinove od encodera koji će nam biti potrebni da bi znali gdje se glava odnosno u mom slučaju samo nosač glave nalazi. U ovo koraku bi nam dobro došao neki ... »