Recikliranje

VIVAX GPS i HP VFD

VIVAX GPS i HP VFD

Nakon što mi je VIVAX GPS počeo slabije loviti signal, nisam odolio iskušenju odmah sam ga otvorio da vidim kako bi ga mogao iskoristiti. Jedan pin zelemio sam na masu VIVAX-a i spoji ga na arduino. Na adruino sam utočio sljedeći kod void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.be... »

Kako iskoristiti stari tintni pisač

Kako iskoristiti stari tintni pisač

Prvo ga treba raskopati :) Ja imam jednog doniranog već raskopanog do te mjere da je sve bilo spremno za spajanje. Prvo na pisaču moramo pronaći pinove od encodera koji će nam biti potrebni da bi znali gdje se glava odnosno u mom slučaju samo nosač glave nalazi. U ovo koraku bi nam dobro došao neki ... »