Author: Jadranko Iskra

Varijable

Varijable U programiranju varijabla je prostor u memoriji računala koji ima svoje ime i može se mijenjati. Imena varijabli mogu sadržavati velika i mala slova i brojeve te moraju počinjati sa slovom ili donjom crtom (underscore _). Velika i mala slova se razlikuju, tako da su varijable m i M dvije r... »

Uvod u programiranje u C-u

Uvod u programiranje u C-u

Prva stvar koja je potrebna za programiranje u C-u (ili bilo kojem drugom programskom jeziku) je compiler. Compiler prevodi napisani program u izvršne (executable) datoteke koje računalo može razumjeti i pokrenuti. Za Windows preporučam Code::Blocks, a u Linuxu možete koristiti gcc. Prvi program Prv... »