Python – Arduino Prvi projekt dio prvi

Python – Arduino Prvi projekt dio prvi

Kako pomoću pythona Arduinu poslati 1 bajt

Prvo odemo na stranicu

https://pypi.python.org/pypi/pyserial

i kliknemo na zeleni gumb download

python_serial_1

Raspakiramo tu datoteku u folder python

python_0

Start run cmd

Prvo pronađemo u kojem folderu nam je python i dodamo ga u PATH

set PATH=%PATH%;C:\Python27\

upišemo

PATH

da provjerimo da li je Python dodan

uđemo u direktorij gdje smo raspakirali pythonserial

cd c:\python\pyserial-2.6

upišemo

python.exe setup.py install

i pričekamo sekundu, nakon toga pythonserial će biti spreman za upotrebu

To bi trebalo izgledati ovako

python_serial

pokrenemo Python IDLE

File New Window
Zaljepimo kod

# pyser.py
import sys
import serial
import time
PORT = 'COM1' # Port u windowsima na kojeg ćemo pisati.
 
def main(val='5'):
  # Otvori konekciju sa serijskim portom
  ser = serial.Serial(PORT)
 
  # Malo ćemo pričekati prije nego počnemo pisati po portu.
  # Kada otvorimo serijsku vezu prema arduinu on će se resetirati
  # pa moramo pričekati da se upali...
  time.sleep(1.5)

  # Sada možemo poslati podatak
  written = ser.write(val)
  # Zatvaramo serijski port
  ser.close()

  print "Na serijski port upisali smo vrijednost: '%s'"%val

if __name__ == '__main__':
  args = sys.argv
  try:
    main(args[1])
  except IndexError:
    main()

Obavezno moramo spremiti kod sa ekstenzijom .py
I nikako nemojte nazvati serial.py jer vam neće raditi.
Ako nešto mijenjate unutar koda obavezno je prije RUN spremiti jer ćete u protivnom
pokrenuti stari kod tj. zadnji koji je spremljen.

python_serial_2

Pokrenemo kod sa F5
I python shell bi nam trebao dati ovakav podatak

python_serial_3

I to je to na strani od pythona, sljedeći članak je kod za arduino…

Leave a Reply