Python

Varijable PYTHON

Varijable PYTHON

Nastavak na http://www.lemilica.com/programiranje/varijable/ i http://www.lemilica.com/elektronika/varijable-java/ Ma kakvo deklariranje varijabli, python to odradi sam :) Ako ukucamo broj = 32 PYTHON će sam zaključiti da je to int itd. »

Python – Arduino Prvi projekt dio prvi

Python – Arduino Prvi projekt dio prvi

Kako pomoću pythona Arduinu poslati 1 bajt Prvo odemo na stranicu https://pypi.python.org/pypi/pyserial i kliknemo na zeleni gumb download Raspakiramo tu datoteku u folder python Start run cmd Prvo pronađemo u kojem folderu nam je python i dodamo ga u PATH set PATH=%PATH%;C:\Python27\ upišemo PATH d... »

Uvod u programiranje u PYTHON-u

Uvod u programiranje u PYTHON-u

U ovoj seriji članaka ću se samo kodom nadovezati na predhodne dvije serije članaka o C-u i JAVA-i. http://www.lemilica.com/programiranje/uvod-u-programiranje-u-c-u/ http://www.lemilica.com/programiranje/java/uvod-u-programiranje-java/   Ako imate windows operativni sistem onda sa stranice http... »