Arduino Processing dio drugi

Arduino Processing dio drugi

int ledPin = 13; // Odaberemo na kojem je pinu LED dioda
int val = 0; // varijabla u kojoj ćemo spremiti podatke koji stignu sa serijskog porta

void setup() {
pinMode(ledPin,OUTPUT); // deklariramo da je ledPin Izlaz
Serial.begin(9600); // Otvaramo Serijsku komunikaciju
}

void loop () {
if (Serial.available()) {
// Ako je serijski podatak stigao
val = Serial.read();
// pročitaj serijski podatak i spremi ga u val
val = val - '0';
// Pošto smo sa pythonom poslali '5' to znaći da šaljemo karakter 5 što je pretvoreno u int jednako
// char '0' je 48 pa ako od 53 oduzmemo 48 dobiti ćemo 5 kao što smo i željeli.
// i na kraju
// blinkni 5 puta, jer smo poslali 5 
if (val==4){
for(int i=0;i<4;i++){
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(150);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(150);
}
}
else if (val==5){
for(int i=0;i<5;i++){
digitalWrite(ledPin,LOW);
delay(150);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(150);
}
}
}
}

Leave a Reply