Processing Arduino projekt prvi

Processing Arduino projekt prvi

Naj jednostavnije što sam mogao smisliti kako iz processinga poslati Arduinu neku vrijednost, u arduino natočite kod iz primjera Python – Arduino i onda otvorite Processing i ubacite ovaj kod.
Nisam probao da li radi pa su mogući problemi :)

import processing.serial.*; //Ovo nam omogućuje da koristimo serijski port
Serial port; // Kreiraj objekt iz Serial klase

boolean isPressed = true;

void setup()
{
size(100, 100); //otvorimo prozor 100*100
println(Serial.list()); //Pokazuje serijske opcije
String portName = Serial.list()[0]; //Moramo odabrati onaj serijski port na koji je spojen Arduino
port = new Serial(this, portName, 9600); //Uspostavi vezu sa arduinom
}

void draw() {
 rect(25, 25, 50, 50); //nacrtajmo si gumbić
}

void mousePressed() {    //funkcija koja se pokreće ako je pritisnut gumb na mišu
 if (mouseButton == LEFT) { //ako je pritisnit lijevi gumb na mišu
  if(isPressed == true){ //ako je gumb pritisnut prvi put 
  fill(0);        //promjeni boju gumbića u crnu
  isPressed=false;    //promjeni status pritisnuto da znamo da je gumb već pritisnut
  port.write('5');    //i napokon pošalji na serijski port vrijednost '5'
  }
  else if (isPressed == false) //ako je gumb pritisnut drugi put nemoj raditi ništa
  {
  fill(255);      // promjeni boju gumbića u bijelu
  isPressed=true;    //promjeni status pritisnuto da znamo da je gumb u početnom stanju
  } 
 } 
}

Svaki puta kada gumbić bude crni arduinu ćemo poslati da 5 puta blinkne LED diodu na pinu 13.

obratite pažnju na ovaj dio koda

String portName = Serial.list()[0];

Tu biramo na kojem je portu naš arduino.
KAda prvi puta pokrenemo processing i pokrenemo ovaj kod
i javlja nam grešku
“bacimo oko” na processing podnožje

Arduino-Processing

Leave a Reply