Python – Arduino Prvi projekt dio drugi

Python – Arduino Prvi projekt dio drugi

int ledPin = 13;  // Odaberemo na kojem je pinu LED dioda
int val = 0;    // varijabla u kojoj ćemo spremiti podatke koji stignu sa serijskog porta

void setup() {
 pinMode(ledPin,OUTPUT);  // deklariramo da je ledPin Izlaz
 Serial.begin(9600);    // Otvaramo Serijsku komunikaciju
}

void loop () {
 if (Serial.available()) {
  // Ako je serijski podatak stigao
  val = Serial.read();   
  // pročitaj serijski podatak i spremi ga u val
   val = val - '0'; 
/* Pošto smo sa pythonom poslali '5' to znaći da šaljemo karakter 5 što je pretvoreno u int jednako char '0' je 48 pa ako od 53 oduzmemo 48 dobiti ćemo 5 kao što smo i željeli i na kraju blinkni 5 puta, jer smo poslali 5 :)
*/
if(val==5){
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    delay(150);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(150);
     }
  }
 }

Leave a Reply