Arduino cjelobrojne konstante

Arduino cjelobrojne konstante

Cjelobrojne konstante

Cjelobrojne konstante su brojevi kao na primjer 123 koje koristimo direktno u arduino skici.
Ti brojevi su tretirani kao cijeli brojevi (int), ali to možete promjeniti sa U i L
modifikatorima(pogledaj niže).
Cjelobrojne konstante su tretirane kao decimalni sistem (baza je 10), ali
mogu se koristiti i specijalni formati da bi se broj tretirao kao drugi sistem.

Baza         Primjer   Format      Komentar

10 (decimalno)      123   none

2 (binarno)      B1111011  Prefiks 'B'   radi samo sa 8 bit-nim vrijednostima (0 to 255)dozvoljene samo 0 i 1 vrijdnosti

8 (oktalne)     0173     Prefiks "0"   dozvoljene vrijednosti od 0 do 7

16 (heksadecimalne)  0x7B    Prefiks "0x"   dozvoljeni karakteri 0 do 9, A do F, a do f

 

Decimalni brojevi imaju bazu 10.To je zdravorazumska matematika sa kojom ste upoznati
Za konstante bez drugih prefiksa se podrazumjeva da su u decimalnom formatu.

Primjer:
101 // isto kao 101 decimalno ((1 * 10^2) + (0 * 10^1) + 1)

Binarni brojevi imaju bazu dva. Dozvoljene vrijednosti su samo 0 i 1.
Primjer:
B101 // isto kao 5 decimalno ((1 * 2^2) + (0 * 2^1) + 1)
Binarno formatiranje radi samo na bajtu (8 bita) između 0 (B0)
i 255 (B11111111).
Zgodno je ako želite napraviti unos 16 bitnog cijelog broja u binarno napraviti ovako
u dva koraka:
mojCijeliBroj = (B11001100 * 256) + B10101010; // B11001100 je high byte(visoki byte)

Oktalnom je baza 8. Dozvoljene su samo vrijednosti od 0 do 7. Oktalne vrijednosti su
naznačene prefiksom “0”
Primjer:
0101 // isto kao 65 decimalno ((1 * 8^2) + (0 * 8^1) + 1)

Upozorenje
Ako slućajno upišemo 0(nula) prije konstante pa bi kompajler konstantu mogao prepoznati
kao oktalnu mogli bi u kod unjeti grešku koju ćemo teško pronaći.

Heksadecimano (ili hex) je baza 16.
Dozvoljene vrijednosti su od 0 do 9, slova od A do F; A ima vrijednost 10, B je 11, do
F koji ima vrijednost 15.
Oktalne vrijednosti su naznačene prefiksom “0x”.
Treba primjetiti da A-F može biti napisano velikim ili malim slovom (a-f) ili (A-F)
Primjer:
0x101 // isto kao 257 decimalno ((1 * 16^2) + (0 * 16^1) + 1)

 

cjelobrojna konstanta je u osnovnom obilku  tretirana kao običan cijeli broj sa urođenim ograničenjima raspona ostvarivih vrijednosti.

Kako bi cjelobrojnu  konstantu “natjerali” u druge raspone vrijednosti upišite nekon vrijednosti:
‘u’ ili ‘U’, kako bi je pretvorili u unsigned format. Primjer: 33u. Upišite ‘l’ ili ‘L’ kako bi je prebacili u long
format. Primjer: 100000L, ‘ul’ ili ‘UL’ upisujete ako trebate unsigned long tip varijable. Primjer : 32767ul

Leave a Reply