C# Izlistaj dostupne serijske portove

C# Izlistaj dostupne serijske portove

Kada ćemo pisati aplikaciju koja će komunicirati preko serijskog porta, lista dostupnih serijskih portova će nam dobro doći.
Ovaj program u konzoli ispisuje dostupne serijske portove.

using System;
using System.IO.Ports;

namespace SerialPortExample
{
  class SerialPortExample
  {
    public static void Main()
    {
      // Get a list of serial port names.
      string[] ports = SerialPort.GetPortNames();

      Console.WriteLine("The following serial ports were found:");

      // Display each port name to the console. 
      foreach (string port in ports)
      {
        Console.WriteLine(port);
      }

      Console.ReadLine();
    }

  }
}

available_serial_port

Kasnije ćemo te portove strpati u neku padajuću listu da možemo odabrati sa kojim portom želimo razgovarati..

Leave a Reply