C# kako ne programirati login screen

C# kako ne programirati login screen

Kroz nekoliko dana staviti ću cijeli solution pa ćete ga moći skinuti ,za sada evo kod i par slikica …

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Login
{
  public partial class frmMain : Form
  {
    public frmMain()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      String user = txtusername.Text;
      String password = txtPassword.Text;
      if (user=="user123name"){
        if (password=="password123"){
          MessageBox.Show("Username and password OK");
        }
        else {
          MessageBox.Show("Password wrong");
        }
      }
      else {
        MessageBox.Show("Username wrong");
      }
    }
  }
}
}

Kod je u redu i sve radi

username_password_1

username_password_2

username_password_3

Pa što onda ne valja?
Evo što ne valja, bilo tko ako otvori naš program unutar bilo kojeg hex editora vidjeti će i username i password :)

username_password_4

Pa kako onda?

Nešto ćemo smisliti za sljedeći put…

Leave a Reply