C# Pošalji mail

C# Pošalji mail

Ovaj program šalje mail preko gmaila…
U kodu morate dodati koji je vaš mail koji je mail na koji želite poslati mail, subjekt koji će se prikazati u poruci i text koji će pisati u mailu …
Pazite da van netko ne ukrade program da nebi došao do vašeg passworda :)

using System;
using System.Net;
using System.Net.Mail;

namespace SendMailGmailConsole
{
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {

   //Specify senders gmail address
   string SendersAddress = "vas_mail@gmail.com";
   //Specify The Address You want to sent Email To(can be any valid email address)
   string ReceiversAddress = "primateljev_mail@gmail.com";
   //Specify The password of gmial account u are using to sent mail(pw of sender@gmail.com)
   const string SendersPassword = "Vas pass na gmailu";
   //Write the subject of ur mail
   const string subject = "Subjekt";
   //Write the contents of your mail
   const string body = "Text";

   try
   {
    //we will use Smtp client which allows us to send email using SMTP Protocol
    //i have specified the properties of SmtpClient smtp within{}
    //gmails smtp server name is smtp.gmail.com and port number is 587
    SmtpClient smtp = new SmtpClient
    {
      Host = "smtp.gmail.com",
      Port = 587,
      EnableSsl = true,
      DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network,
      Credentials = new NetworkCredential(SendersAddress, SendersPassword),
      Timeout = 5000
    };

    //MailMessage represents a mail message
    //it is 4 parameters(From,TO,subject,body)

    MailMessage message = new MailMessage(SendersAddress, ReceiversAddress, subject, body);
    /*WE use smtp sever we specified above to send the message(MailMessage message)*/

    smtp.Send(message);
    Console.WriteLine("Poruka uspješno poslana");
    Console.ReadKey();
   }
   catch (Exception ex)
   {
    Console.WriteLine(ex.Message);
    Console.ReadKey();
   }
}
}
}

Leave a Reply