Goran Mahovlić

 • Sličica

  This version did not work with putty, and linux, working from windows terminal
  This version is working from putty, just type ON and press ENTER to turn led ON
  on router with openwrt I have installed[…]
 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 7 months ago

  Super, hvala što si se javio :)
  Ma da, najlakše je krenuti sa arduinom, pa se kasnije baciš na nešto kompliciranije hehehe…

 • https://www.youtube.com/watch?v=XM-ecABZVGs

  https://www.youtube.com/watch?v=XM-ecABZVGs

  https://www.youtube.com/watch?v=ZD_SK4SKr8Y

  https://www.youtube.com/watch?v=jXKLZpDmWiY

  #include <TimerOne.h>
  #define pwmRegister OCR1A  // the logical pin, can be set to OCR1B
  const int ledIN = 8; // from furby leds to pin 8
  const int outPin = 9; // output for arduino clock
  const int B_led = 10; // RGB led B leg...
  const int G_led = 11; // RGB led G leg...
  const int R_led = 12; // RGB led R leg...
  long period = 1000; // the period in microseconds
  int duty = 512; // duty as a range from 0 to 1024, 512 is 50% duty cycle
  int prescale[] = {0, 1, 8, 64, 256, 1024}; // the range of prescale values
  int IRpin = 1; // analog pin for reading the IR sensor
  float distances [20]; // array to store values for better sensor reading
  float gooddistances = 0; // variable to store good values from sensor 
  int gooddistancescount = 0; // variable for count good values
  
  void setup() {
    // Serial.begin(9600);    // start the serial port
    pinMode(outPin, OUTPUT); // define pin 9 as output
    pinMode(R_led, OUTPUT); // define pin 12 as output
    pinMode(G_led, OUTPUT); // define pin 11 as output
    pinMode(B_led, OUTPUT); // define pin 10 as output
    pinMode(ledIN, INPUT); // define pin 12 as input
    ledoff();
    delay(1000);
    Rled();
    delay(1000);
    Gled();
    delay(1000);
    Bled();
    delay(1000);
    ledoff();
    Timer1.initialize(period); // initialize timer1, 1000 microseconds
    Timer1.pwm(9, duty); // setup pwm on pin 9, 50% duty cycle
  }
  
  void loop() {
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
      //get value from sharp sensor
      float volts = analogRead(IRpin)*0.0048828125; // value from sensor * (5/1024) - if running 3.3.volts then change 5 to 3.3
      float distance = 65 * pow(volts, -1.10); // worked out from graph 65 = theretical distance / (1/Volts)S - luckylarry.co.uk
      distances [i] = distance;
      /*
       Serial.print("Distance ");
       Serial.print(i); 
       Serial.print(":");
       Serial.println(distances [i]);
       */
    }
    // To get better readings use only repeating ones
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
      for (int j = 0; j < 20; j++)
        if (i != j) {
          if (distances[i] == distances[j]) {
            gooddistances = gooddistances + distances[i];
            gooddistancescount++;
          }
          /*
                 Serial.print("Distance i:");
                 Serial.println(distances[i]);
                 Serial.print("Distance j:");
                 Serial.println(distances[j]);  
                 Serial.print("Gooddistance:");
                 Serial.println(gooddistances);
                 Serial.print("Gooddistancecount:");
                 Serial.println(gooddistancescount);        
           */      
          }
    }
    //if readings are good
    if (gooddistances / gooddistancescount > 10 && gooddistances / gooddistancescount < 90) {
      // Serial.print("Distance:"); 
      // Serial.println(gooddistances/gooddistancescount);
      period = gooddistances / gooddistancescount - 10; // set furby clock depending on distance from sharp
      if (digitalRead(ledIN) == HIGH) //Turn on leds only if furby leds are on
      {
        if (period > 20 && period < 40) {
          Rled();
        }
        else if (period > 40 && period < 60) {
          Gled();
        }
        else if (period > 60 && period < 80) {
          Bled();
        }
      } else {
        ledoff(); //if furby led if off turn our leds off 
      }
      // Serial.print("Setting period to ");
      // Serial.println(period);
      Timer1.setPeriod(period);
      Timer1.setPwmDuty(outPin, duty); // don't change the duty cycle 
    }
    gooddistances = 0; //reset values
    gooddistancescount = 0; //reset values
  }
  
  //somefunction from TimerOne library
  
  bool setPulseWidth(long microseconds) {
    bool ret = false;
    int prescaleValue = prescale[Timer1.clockSelectBits];
    // calculate time per tick in ns
    long precision = (F_CPU / 128000) * prescaleValue;
    period = precision * ICR1 / 1000; // period in microseconds
    if (microseconds < period) {
      duty = map(microseconds, 0, period, 0, 1024);
      if (duty < 1)
        duty = 1;
      if (microseconds > 0 && duty < RESOLUTION) {
        Timer1.pwm(outPin, duty);
        ret = true;
      }
    }
    return ret;
  }
  //Turn LEDs off
  
  void ledoff() {
    digitalWrite(R_led, LOW);
    digitalWrite(G_led, LOW);
    digitalWrite(B_led, LOW);
  }
  //Turn only R LED 
  
  void Rled() {
    digitalWrite(R_led, HIGH);
    digitalWrite(G_led, LOW);
    digitalWrite(B_led, LOW);
  }
  //Turn only G LED 
  
  void Gled() {
    digitalWrite(R_led, LOW);
    digitalWrite(G_led, HIGH);
    digitalWrite(B_led, LOW);
  }
  //Turn only B LED 
  
  void Bled() {
    digitalWrite(R_led, LOW);
    digitalWrite(G_led, LOW);
    digitalWrite(B_led, HIGH);
  }
 • SličicaJedino problematično bilo je rastaviti karticu jer je cijela poljepljena i jedino ju je moguće rastaviti sa skalpelom…
  Odmah po rastavljanju smo vidjeli da je glavna zavojnica odlemljenja i nakon intervencije[…]

 • Nevjerojatno je kako si to dobro složio, svaka ti čast :)

 • Fund drive for new server SL

  In 5 years of growing, wlan slovenija network has really grown. It has now more than 350 active nodes and almost 1000 registered[…]

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Aha, jer on bi trebao ići u drugi smjer ako držiš tipku ne ako samo stisneš…
  Na to bi trebao ići prekidać ne onaj mikroswitch…
  A i moguće da nešto ne štima nemam to spojeno onako sam nabacao iz glave trebalo bi se baš igrati dok ne proradi :)
  Svakako javi kako je prošlo, Pozdrav

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Kako ide? Da li treba kakav HELP sad sam se vratio pa možemo dalje rješavati :)

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Probaj, pazi na pinove kako su ti posloženi ja nisam gledao onu tvoju shemu moraš si provjeriti da li ti odgovara ovo u arduinu i onda promjeniti da bude isto….
  Javi ako negdje javi grešku pa da vidimo kaj se da riješiti…

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Super, mislim da onda možeš direktno…
  odaberi po tools programmer AVR ISP
  odaberi pod boards Atmega 8 ()ima neki ng, to je vjerojatno taj
  i onda ideš na tools burn bootloader on bi trebao riješiti fuseve i ostale gluposti
  Sada možeš stisnuti SHIFT i ovaj Upload, pa će ti pisati upload using programmer
  trebao bi ti ubaciti taj kod u Atmega…[Read more]

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Ma glupo je tu na porukama on skine, pa baca greške evo na paste bin
  http://pastebin.com/DnStJJxe
  ja ti mogu poslati i hex na maila, pa možeš probati utočiti, ali nisam siguran da će raditi bez da postaviš fuseve i utočiš arduino bootloader…
  koji programator imaš kako si mislio programirati taj mikrokontroler

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Evo ovo bi ti bio kod ne stignem baš komentirati

  //Stepper library
  #include
  //LCD libraray
  #include

  #define led 13
  // initialize the library with the numbers of the interface pins
  LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // koraka po punom krugu
  const int stepsPerRevolution = 200;
  // Step motor se spaja na pinove
  Stepper…[Read more]

  • Ma oke, nema žurbe… :)

  • Bilo je par pogrešaka, nije bio dodan library LCD i stepper i tekst koji se ispisuje je bio sa ” ” a ne sa ‘ ‘… ali sad sam kompajliro i kaže da je dobro.. :)

  • Ma glupo je tu na porukama on skine, pa baca greške evo na paste bin
   http://pastebin.com/DnStJJxe
   ja ti mogu poslati i hex na maila, pa možeš probati utočiti, ali nisam siguran da će raditi bez da postaviš fuseve i utočiš arduino bootloader…
   koji programator imaš kako si mislio programirati taj mikrokontroler

  • vidim da da je skinuo… moj mail je hrvojekusec5@gmail.com, a sad te fuseve i bootloader ne znam postaviti.. a imam avr isp, mikrokontroler atmega 8… :S

  • Super, mislim da onda možeš direktno…
   odaberi po tools programmer AVR ISP
   odaberi pod boards Atmega 8 ()ima neki ng, to je vjerojatno taj
   i onda ideš na tools burn bootloader on bi trebao riješiti fuseve i ostale gluposti
   Sada možeš stisnuti SHIFT i ovaj Upload, pa će ti pisati upload using programmer
   trebao bi ti ubaciti taj kod u Atmega…[Read more]

  • Oke probati ću… sada ide baš izrada pločice.. :) Hvala još jednom! :))

  • Probaj, pazi na pinove kako su ti posloženi ja nisam gledao onu tvoju shemu moraš si provjeriti da li ti odgovara ovo u arduinu i onda promjeniti da bude isto….
   Javi ako negdje javi grešku pa da vidimo kaj se da riješiti…

  • Oke, nisam još stigao isprobati, ali kada isprobam javim se… ;)
   Hvala!

  • Kako ide? Da li treba kakav HELP sad sam se vratio pa možemo dalje rješavati :)

  • Iskreno, onaj program je radio, samo kada sam jedanput stisnuo tipku da promjeni smjer, više mi drugi put nije radila. No dobro kako imam ovaj tjedan maturu i malo sam slab s vremenom, “našli” smo jednoga dečka koji je rekao da zna isprogramira, sutra će mi poslati program. Vidjeti ću jel će to valjati, pa se javim ako bude problema. A ja sam p…[Read more]

  • Aha, jer on bi trebao ići u drugi smjer ako držiš tipku ne ako samo stisneš…
   Na to bi trebao ići prekidać ne onaj mikroswitch…
   A i moguće da nešto ne štima nemam to spojeno onako sam nabacao iz glave trebalo bi se baš igrati dok ne proradi :)
   Svakako javi kako je prošlo, Pozdrav

  • Ej, pozdrav, konačno da sam malo uhvatio vremena da se javim. Riješili smo nekako program, rad je napravljen do kraja i radio je. Sad sve što radim radim s arduinom, super je, jednostavan i baš za početnike. Hvala još jednom! :) Čujemo se ako ću još nešto trebati.. ;) ;)

  • Super, hvala što si se javio :)
   Ma da, najlakše je krenuti sa arduinom, pa se kasnije baciš na nešto kompliciranije hehehe…

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Pa možda i nema potrebe da dolaziš, ajde ja ću kad se vratim iz trsta složiti to da radi na arduinu, ja imam sve dijelove, probam onda složiti pločicu i sve
  LCD nije nikakav problem arduino to sve ima riješeno… sa njim je lako raditi. Treba nam 10 minuta za taj tvoj kod možda i manje on već u primjerima ima i steper i lcd, samo to dvoje tr…[Read more]

  • Oke… Hvala još jednom. Evo skinuo sam ga i mislim da mi se počinje sviđati… :) Hvala! :)

   • Evo ovo bi ti bio kod ne stignem baš komentirati

    //Stepper library
    #include
    //LCD libraray
    #include

    #define led 13
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    // koraka po punom krugu
    const int stepsPerRevolution = 200;
    // Step motor se spaja na pinove
    Stepper…[Read more]

    • Ma oke, nema žurbe… :)

    • Bilo je par pogrešaka, nije bio dodan library LCD i stepper i tekst koji se ispisuje je bio sa ” ” a ne sa ‘ ‘… ali sad sam kompajliro i kaže da je dobro.. :)

    • Ma glupo je tu na porukama on skine, pa baca greške evo na paste bin
     http://pastebin.com/DnStJJxe
     ja ti mogu poslati i hex na maila, pa možeš probati utočiti, ali nisam siguran da će raditi bez da postaviš fuseve i utočiš arduino bootloader…
     koji programator imaš kako si mislio programirati taj mikrokontroler

    • vidim da da je skinuo… moj mail je hrvojekusec5@gmail.com, a sad te fuseve i bootloader ne znam postaviti.. a imam avr isp, mikrokontroler atmega 8… :S

    • Super, mislim da onda možeš direktno…
     odaberi po tools programmer AVR ISP
     odaberi pod boards Atmega 8 ()ima neki ng, to je vjerojatno taj
     i onda ideš na tools burn bootloader on bi trebao riješiti fuseve i ostale gluposti
     Sada možeš stisnuti SHIFT i ovaj Upload, pa će ti pisati upload using programmer
     trebao bi ti ubaciti taj kod u Atmega…[Read more]

    • Oke probati ću… sada ide baš izrada pločice.. :) Hvala još jednom! :))

    • Probaj, pazi na pinove kako su ti posloženi ja nisam gledao onu tvoju shemu moraš si provjeriti da li ti odgovara ovo u arduinu i onda promjeniti da bude isto….
     Javi ako negdje javi grešku pa da vidimo kaj se da riješiti…

    • Oke, nisam još stigao isprobati, ali kada isprobam javim se… ;)
     Hvala!

    • Kako ide? Da li treba kakav HELP sad sam se vratio pa možemo dalje rješavati :)

    • Iskreno, onaj program je radio, samo kada sam jedanput stisnuo tipku da promjeni smjer, više mi drugi put nije radila. No dobro kako imam ovaj tjedan maturu i malo sam slab s vremenom, “našli” smo jednoga dečka koji je rekao da zna isprogramira, sutra će mi poslati program. Vidjeti ću jel će to valjati, pa se javim ako bude problema. A ja sam p…[Read more]

    • Aha, jer on bi trebao ići u drugi smjer ako držiš tipku ne ako samo stisneš…
     Na to bi trebao ići prekidać ne onaj mikroswitch…
     A i moguće da nešto ne štima nemam to spojeno onako sam nabacao iz glave trebalo bi se baš igrati dok ne proradi :)
     Svakako javi kako je prošlo, Pozdrav

    • Ej, pozdrav, konačno da sam malo uhvatio vremena da se javim. Riješili smo nekako program, rad je napravljen do kraja i radio je. Sad sve što radim radim s arduinom, super je, jednostavan i baš za početnike. Hvala još jednom! :) Čujemo se ako ću još nešto trebati.. ;) ;)

    • Super, hvala što si se javio :)
     Ma da, najlakše je krenuti sa arduinom, pa se kasnije baciš na nešto kompliciranije hehehe…

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Si iz Zagreba? ako da koji dio jel ti bliži dubrava ili Studenski centar?
  Ako ne onda moramo na daljinu :)
  I da li već imaš pločicu i sve to napravljeno ili?
  Možda ti je bolje umjesto tastature imati samo jedan potenciometar kojim ćeš kontrolirati brzinu vrtnje. Možda jednu tipku start stop i drugu sa kojom mijenjaš smjer vrtnje…

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Do kada to moraš složiti?
  Sada idemo u petak u trst pa smo malo u gužvi sa projektima…
  Ako ti nije bitno u čemu pišeš ja osobno bi ti predložio da u arduino IDE-u napravimo kod, to ćemo jako brzo, ako baš ne mora biti u AVR studiju?
  Ako ne onda će ti sigurno Ivica to jako brzo napisati u full c-u

  • Nije mi bitno, samo da radi. Treba mi do 25. 05. Hvala puno, već sam posjedio od toga. :)

  • Si iz Zagreba? ako da koji dio jel ti bliži dubrava ili Studenski centar?
   Ako ne onda moramo na daljinu :)
   I da li već imaš pločicu i sve to napravljeno ili?
   Možda ti je bolje umjesto tastature imati samo jedan potenciometar kojim ćeš kontrolirati brzinu vrtnje. Možda jednu tipku start stop i drugu sa kojom mijenjaš smjer vrtnje…

 • Hackathon Suptilne tehnologije: Bio-elektroničke dimenzije, br. 1. – Zagreb
  20. – 24.05.2014. @ Tehnički muzej Zagreb
  24.05.2014. @ Klub SC, Studentski centar Zagreb
  Evo i dugo iščekivani kratak izvještaj :)
  Hackaton je zapoceo ujutro, ali na žalost morao sam biti na poslu :) pa sam propustio dio izrade kupole i radionicu Krune Jošta i Danijele Zoroje, ja sam se poslije posla i nakon rucka uputio prema tehnickom muzeju, ponio sam samo malu N703 router u nadi da ću uspjeti podjeliti otvorenu mrežu sa ostalima. Trebalo mi je cirka sat i pol lagane šetnje po gradu da stignem do birtije preko puta tehničkog, tamo sam si maznuo jednu pivicu i sretan prešao cestu. Tamo su me dočekali teško izgorili kolege koji su se spalili na suncu prilikom postavljanja kupole. Srećom satelitski internet još nije bio podešen, a kroz možda pola sata došao je majstor i okrenuo satelit na pravu lokaciju i iz vedra neba pojavio se je internet. Solarni paneli su grabili zadnje zrake sunca i spremali je u akumulator. Taman sam došao na Davorovu radionicu, pa smo malo poslušali Davora kako se to može iskotistiti vatra za generiranje struje, mali čovječuljak okretao je glavu 100 na sat, zahvaljujući temperaturi koju je davala jedna svijeća. Prezentrao nam je i termomotor od memorijskog materijala i stvarno je nevjerojatno kako otpadna energija iz nekog sustava može iskoristiti. Cure su već imale posložen antikancerogeni vrt, pa sam i na to malo bacio oko, prolistao njihovu knjigicu i poslušao ih o čemu se tu radi… Nakon radionica bacili smo se na sređivanje otvorene mrže i na kraju nam nije trebalo više od pola sata da to sve odradimo, naravno morao sam iskoristiti i đoker zovi Valenta i nakon samo jedne njegove upute mreža je proradila… Prvi dan druženja je završio i sretni smo se razišli kućama. Drugi dan došao sam taman malo prije početka radionice video mapiranja. Na žalost nisam imao računalo i projektor da se bacim na posao, ali sam sa bio prisutan na radionici i pokušao pohvatati što više podataka :) Nakon odrađenog drugog dana svi zajedno smo se pokupili na pivu u krivi put i razvalili se :) Pa sam drugi dan bio malo preumoran i propustio sam gljivarenje koje me je jako zanimalo, ali nadam se da će biti još radionica sa gljivama. U subotu sam došao taman prije početka Filipove radionice, pa smo posložili stolice i poslušali i pogledali Filipa, to je bila i najposjećenija radionica, stolica je bilo jedva dovoljno koliko je ljudi došlo. Čini se da su ljudi sve više i više zainteresirani za 3d printanje. Nakon Filipa radionicu je imao Marin, dosta nam je ostalo nakon Filipove radionice da poslušamo što Marin ima za prezentirati ion nas je uveo u FPGA, nevjerojatno je što se sa tim čudom može napraviti :) Do 21 sat smo bili na radionici i Marin nas je sve zarazio sa FPGA tako da se ozboljno bacamo u to…
  Nakon odrađenih radionica deči su se radi oobveza razbježali kućama, a ja sam otišao malo poslušati zvukove koje su za nas pripremili u SC-u, nažalost ubrzo sam i ja morao doma, pa nisam koncert poslušao do kraja i propustio sam dio zvuka. Sve u svemu jako lijepo događanje i drago mi je da sam bio tamo i sudjelovao koliko sam mogao, a sve radionice su bile kvalitetne, pa sam skupio puno znanja i dobio puno novih ideja :)

  Hvala Vam svima
  Hackathon1
  RASPORED PROGRAMA
  20. – 24. svibnja, 2014. – ZAGREB
  Svi programi su besplatni!

  Radionica:
  Kruno Jošt & Danijela Zoroja: Geodezijska kupola, solarni paneli za HHO, satelitski internet
  Vrijeme radionice: 21. svibnja, 2014., 10-15h
  Mjesto: Tehnički muzej
  Broj polaznika: neograničen

  O radionici:
  Radionica slaganja geodezijske kupole (TheDome) prema idejama arhitekta Backmuster Fullera u sklopu koje je predviđen uvodni dio u vidu predavanja, te praktični dio slaganja kupole. Budući da se program kupole može napajati iz iz alternativnih izvora energije poput solarne energije, radionica će uključiti i dio koji se tiče slaganja i optimizacije solarnih HHO panela te mogućnosti satelitskog Interneta.

  O voditeljima: 
  Kruno Jošt – medijski umjetnik i jedan od osnivača udruge UKE – Urbana kultura i edukacija. Joštova transdisciplinarna umjetnička praksa kroz korištenje novih medija te izborom nekonvencionalnih metoda obuhvaća proučavanje društva, medija, kulture, novih tehnologija i svjesnosti. Studirao je na ALU Zagreb, Gerrit Rietveld Academie u Amsterdamu na smjeru “Free Direction” te nove medijske umjetnosti na Transart Institute gdje i drži MFA u New Media Art.

  Medij njegovog rada odgovara temi koju proučava, a uključuje i umjetničke intervencije, hackiranje medija, performans, digitalnu umjetnost i korištenje otvorenih tehnologija (FOSS), video, korištenje digitalnih arhiva, nekonvencionalna glazba i zvuk, i sl. Zajedničko u Joštovim radovima je njegov interes za proces rada, a ne u izradi krajnjeg djela te u ne-konvencionalnom načinu izlaganja koje obuhvaća, ali i inicira, grupno djelovanje kroz socijalno angažirani umjetnički rad.

  Danijela Zoroja, eko-aktivistica i ekonomistica po struci, već niz godina aktivno radi u sklopu uspješnog projekta socijalnog poduzetništva Humana Nova iz Čakovca pri kojoj je zadužena za koordinaciju reciklaže i prodavaonica, prethodno je radila sedam godina u trgovačkom poduzeću Merkur. Danijela Zoroja reciklira i prerađuje sve što joj padne u ruke, posebno ako je vezano uz ekološke i samoodržive teme.

  Radionica je otvorenog tipa, te nisu potrebne prijave.

  Upgrade!Zagreb: Anti-kancerogeni vrt Zagreb
  Vrijeme : 21. i 22. svibnja, 14-18h
  Mjesto: Tehnički muzej

  Marina Petrovic i Maja Kalogera će u ime Upgrade!Zagreb-a prezentirati projekt Anti-kancerogeni vrt Zagreb. Antikancerogeni vrt je interdisciplinarni pilot projekt, koji se u nekoliko crta naslanja na tri već postojeća projekta. Prvi projekt je rad prof. Željka Sobotke, osnivača Prirodoslovnog društva Ljekovita biljka,  drugi projekt je online databaza doktorice iz Indije, Anushe Bhaskar, Cancer Plants Databasem, dok je treći projekt Anti-cancer Survival Kit preminule profesorice novih medija Beatriz da Costa i njenih suradnika, Anti-cancer Survival Kit.

  Posjetitelji će biti upoznati sa detaljima projekta, te  tom prilikom prolistati kroz bazu biljaka i upoznati se s njihovim ljekovitim svojstvima koji nam pomažu pri iscjeljenju, detoksikaciji i vraćanju ravnoteže u tijelo. Tom prilikom će autorice predstaviti i vertikalne vrtove koji su napravljeni koristeći recycling i upcycling metode prerade i korištenja plastičnih proizvoda koji bi inače odbačeni štetili okolišu i tako i nama samima.
  Web: http://wowm.org/uz/acg/

  O voditeljici:
  Maja Kalogera
   je interdiciplinarna umjetnica. U svom radu koristi se crtezom, videom, prostorom i programiranjem. Zavrsila je Skolu primjenjenih umjetnosti i dizajna, slikarski odjel i Arhitektonski fakultet u Zagrebu, gdje zivi i radi. Clanica je HDLU. Samostalno i skupno izlaze od 1998. u zemlji i inozemstvu.

  Dnevne mini radionice za djecu LED throwies
  Vrijeme radionica: 21. – 24. svibnja, 2014. (16-17h)
  Mjesto: Mobile Art Dome, Tehnički muzej
  Broj polaznika:  6 max
  Voditeljice: Deborah Hustić & Marina Petrović

  O voditeljicama:
  Deborah Hustić – medijska umjetnica, blogerica i kustosica. Osnivačica Body Pixel Studija i Textil{e}tronics-a, projektna menadžerica i kustosica Udruge za razvoj ‘uradi sam’ kulture – Radiona. Bavi se nosivom tehnologijom, device artomopen source hardverom i sound artom(DIY glazbeni instrumenti). Sudionica niza festivala, izložbi i konferencija u domeni DIY / DIWOelektronike, novih medija i intermedijske umjetnosti. Bavi se razvojem edukacije putem radionica u područjima koja spajaju umjetnost, znanost i tehnologiju. U zadnjih nekoliko godina istražuje i radi na održivim modelima  kulturnog menadžmenta za hackerspace-ove imakerspace-ove. S vremena na vrijeme piše o intermedijskim umjetnostima za kataloge izložbi i sl. Članica benda za eksperimentalnu elektroniku MMessy Oscillators. Diplomirala komparativnu književnost i etnologiju, s naglaskom na izvedbene tjelesne prakse. Živi i radi u Zagrebu.

  Marina Petrović rođena je u Zagrebu, gdje trenutno završava fakultet ekonomskog usmjerenja.  Svoje slobodno vrijeme troši u udrugama i organizacijama koje se bave ljekovitim biljkama i održivim  načinom života i na različitim radionicama koje istražuju novomedijske i interdisciplinarne vještine. Smatra kako postoji zaboravljeno znanje kako komunicirati s prirodom i tako čitati poruke i znakove  koje nam ona šalje, a mogu nam pomoći pri iscjeljivanju i liječenju mnogih bolesti. Aktivni je član Radione i bivšeg I’MM laba gdje je prošla mnoge elektroničke i biološke radionice tipa open –source koje su joj pomogle da shvati kako su teški pojmovi i komplicirane elektronike ponekad samo riječi na papiru.

  Davor Jadrijević: Peltierov termoelektrični generator i termomotor od memorijskog materijala 
  Vrijeme radionice: 21. svibnja, srijeda, 18-20h
  Mjesto: Mobile Art Dome, Tehnički muzej
  Broj polaznika: neograničen

  O radionici:
  Radionica će se baviti izradom i mjerenjem vrijednosti termoelektričnog efekta Peltier(https://www.dropbox.com/sh/gu5gd62iw19k1u8/_qAho2Vouc/davor/davor_jadrijevic_peltier.ppt), nakon čega će polaznici biti upoznati s tajnama toplinskog motora od memorijskog metala. Uređaji za rad troše energiju, pretvarajući je iz jednog oblika u drugi. Niti jedna pretvorba nije savršena, uvijek postoje gubici i jedan dio energije se nepovratno pretvori u toplinu. Svaki oblik energije na kraju beskonačnog broja ciklusa pretvorbi završava u obliku topline. Uređaj koji bi pretvarao toplinu natrag u mehaničku ili električnu energiju koristeći se sasvim malim razlikama u temperaturi proizvedenim kao nusprodukt rada drugih uređaja ili prirodnih ciklusa, bio bi praktičan izvor besplatne energije.Napredna metalurgija omogućila nam je leguru nikla i titana u obliku tanke žice čarobnih svojstava pamćenja oblika koja reverzibilno rekristalizira na temperaturama iznad 70°C, mijenja svoja mehanička svojstva te poprima oblik koji je zapamtila kada je bila zagrijana na temperaturama iznad 500°C. Pomoću žice od memorijskog metala napravili smo sasvim jednostavan motor koji toplinu pretvara u mehaničku energiju.

  O voditelju:
  Davor Jadrijević Emard, dipl. ing. elektrotehnike i mr. sci. fizike, bavi se egzotičnom tehnologijom i prati DIY (uradi-sam) projekte kojima se prenamjenjuju uređaji iz svijeta standardne tehnologije zato da bi domišljatošću mogli poslužiti u neke druge, nove svrhe. Unatrag nekoliko godina bavi se Teslinim bežičnim prijenosom energije, koji je više puta izveo ili predstavio u javnosti pred inozemnom i domaćom publikom na događanjima poput: 26th Chaos Communication Congress (26C3), Berlin (http://vimeo.com/8469353);  PechaKucha Night Zagreb vol. 6; Eurocon / Sferakon, Zagreb; Istrakon, Pazin; Liburnicon, Opatija, Device_art, itd. Voditelj niza radionica, u I’MM_ Media labu održao uspješnu radionicu: DIY Arduino – Arduino from Scratch. Izlaže i djeluje u okviru Radioninog umjetničkog programa. Trenutno voditelj robotičke sekcije laba.

  Radionica je otvorenog tipa, te nisu potrebne prijave.

  Maja Kohek: Radionica Geek’s Garden, no.1. – recikliranje tehnološke opreme za uzgoj biljaka
  Vrijeme radionice: od 22. svibnja, 14-16h
  Mjesto: Mobile Art Dome, Tehnički muzej
  Broj polaznika: 8

  O radionici: 
  Proporcionalno brzim i velikim razvojem računalne industrije, razvija se i velika količina elektroničkog smeća koje nagrđuje i onečišćuje planetu. Kako se riješiti elektroničke opreme koja više nije u modi? Možda recikliranjem? Da! Na radionici polaznici će naučiti što i kako mogu napraviti sa starim kompjuterskim kućištem, tastaturom, CD-om, mišom.

  Zelena reciklarna traži alternativne i kreativne pristupe obrađivanja rezultata tehnološkog doba i njegovih relikata u kontekstu samoobnovljivog razvoja. Zelena reciklarna je eko vrt za domaću uporabe i brine se o vitalnosti i zdravlju svakodnevne upotrebe novih tehnologija. Za recikliranje će se koristiti računalna kućišta, miševi, tipkovnice, kutije od cd-a, te stara oprema

  O voditeljici:
  Maja Kohek je po obrazovanju univ.dipl. kultuloginja in socijalna antropologinja. Njena zanimanja su usmjerena u istraživanje društvenih odnosa, odnosa prema prirodi, angažiranom društvu i suradničkim praksama. Djeluje u više nevladinih organizacija u Hrvatski i Sloveniji koje djeluju na području umjetnosti, kulture, ekologije i društvenog razvoja. Također povremeno izlazi radi etnografsko, terensko i antropološko istraživanje. Od 2012. godine aktivna je u udruzi UKE – Urbana kultura i edukacija te surađuje s Krunom Joštom s kojim je uspješno predstavila svoje radove na više suradničkih izložbi, od kojih su značajnije ‘Izza Meja’ u galeriji Scheier, ‘Suradnički umjetnički laboratorij eksperimentalne digitalne umjetnosti’ u zgradi Zrinski u Čakovcu te Geek’s Garden u Zavodu K/6 u Ljubljani. Ko-kurirali su dvije izložbe uključujući izložbu suvremene umjetnosti o recikliranju, novim tehnologijama, otvorenim tehnologijama i softveru otvorenog koda te samoodrživosti nazvanu “Bricolabs” za vrijeme festivala Pixelache u Helsinkiju, Finska.

  Radionica je otvorenog tipa, te nisu potrebne prijave.

  Tanja Minarik: Osnove video mapiranja
  Vrijeme radionice: 22. svibnja, četvrtak, 18h-20h
  Mjesto: Mobile Art Dome, Tehnički muzej
  Broj polaznika: 12 max

  O radionici:
  Cilj ove radionice namijenjene početnicima u svijetu video mapiranja je zajedničko pretvaranje površine geodetske kupole u dinamičku video instalaciju. Alati koje ćemo koristiti za prilagodbu projekcija površinama koje nisu pravokutne su Resolume Arena i Little Projection Mapping Tool.
  U prijavi navedite posjedujete li laptop i koji operativni sustav koristite, te imate li dostupan projektor kojeg biste mogli koristiti tijekom trajanja radionice.

  O voditeljici:
  Tanja Minarik, multimedijalna umjetnica s dugogodišnjim iskustvom na području VJ-inga i live video performansa. Članica je A/V benda Žen, kućna VJ-ica eksperimentalnog elektronskog benda MMessy Oscillators, te pod imenom Tanja i 400 zečeva, rezidentica na klupskim događajima Pistolero, Krüzer i ZbeLeTron.

  Prijave za sudjelovanje na e-mail: radiona.org@gmail.com
  Polaznici se mole da napišu nekoliko rečenica o sebi i zašto žele sudjelovati na radionici, te koji operativni sustav koriste na svojem laptopu. Ukoliko posjedujete vlastiti projektor ponesite ga na radionicu.

  Valent Beatbuster Samardžija: Uhvati ritam – elektro radionica za djecu i odrasle
  Vrijeme radionice: 23. svibnja, petak, 14 -15.30h
  Mjesto: Mobile Art Dome, Tehnički muzej
  Broj polaznika: 12 max

  O radionici:
  Na Beat Busters radionici ritma imat ćete priliku svirati u orkestru udaraljki pod vodstvom Valenta Samardžije Beat Bustera. Nije potrebno nikakvo predznanje, koncentracija, niti instrument. Na jednostavan i duhovit način uživat ćete u svojoj javnoj izvedbi originalne kompozicije, a oni koji ostave e-mail, dobiti će i snimku!

  O voditelju:
  Gitarist i producent Valent Samardžija a.k.a. NT Wave surađivao je posljednjih godina na projektima kvalitetne glazbe, žanrova od fusiona (Con Fusion), future jazza (Kontrapunkt), ethno electro (LessThanAMinute), electro live (Tobogan), dnb (Generation81) … Član je electro performers tima Beat Busters koji se bave inovacijama u području nastajanja glazbe uživo na neobičnim predmetima, i elektroničkim spravama. Suosnivač je udruge ViBRa koja se već godinama ističe u svim domenama glazbe, od produkcije glazbe, do zalaganja za veću prisutnost kvalitetne domaće glazbe u domaćim medijima i u promociji hrvatske u svijetu. Neki od projekata su MIMO i Beat Manifest.
  Web: http://www..beat-busters.com/artists/beat-busters-crew

  Radionica je  otvorenog tipa, te nisu potrebne prijave.

  Biohakerska prezentacija / radionica:
  Matea
   Capan & Siniša Mraović: Recikliranje papira pomoću gljiva bukovača
  Vrijeme radionice: 23. svibnja, petak, 16h-18h
  Mjesto: Mobile Art Dome, Tehnički muzej
  Broj polaznika: 8 max

  O radionici:
  Radionica se sastoji od 2 dijela: prezentacije i praktičnog dijela. Prezentacija uključuje sistematiku i biologiju gljive bukovače, njezinu kulinarsku uporabu i uporabu bukovače i nekih drugih gljiva u bioremedijaciji. Nakon prezentacije slijedi praktični dio gdje će polaznici dobiti pripremljeni papir i micelij bukovače te će sami pripremiti blokove od papira i micelija kojeg će ponijeti doma i gledati kako iz njega rastu gljive i kako taj papir s vremenom nestaje. Cilj radionice je približiti ljudima praktičnu uporabu micelija u rezgradnji i pretvorbi papira u gljive.

  O voditeljima radionice:
  Matea Capan – trenutna studentica lovstva i zaštite prirode svoju ljubav prema gljivama gaji već zadnjih 5 godina. Pronalazi razne načine kako upotrijebiti micelij osim za plodonošenje, uz to voli hodati šumom i učiti o samoniklim gljivama i biljkama. Plan za budućnost je baviti se vanjskim uzgojem gljiva i podučavati ljude kako da sami uzgoje iste.

  Siniša Mraović– student agronomije, interes za gljive se pobudio 2006. i tek nakon što upoznaje Mateu stvari kreću u praktičnom smjeru.Također dijeli isti životni cilj s Mateom – pokrenuti vlastiti posao i educirati ljude o mogućnostima uporabe micelija.

  Bruno Blažinč: Processing + Arduino
  Vrijeme radionice: 24. svibnja, subota, 11 – 13h
  Mjesto: Radiona, Kavez, Klub SC, Studentski centar
  Broj polaznika: 6 max

  O radionici:
  Processing je vrsta programskog jezika baziranog na simplificiranoj varijanti Java programskog jezika i integriranog razvojnog sučelja koje se od 2001. godine sistematično koristi u vizualnim umjetnostima povezanima s novim medijima, interaktivnim i generičkim dizajnom, vizualnom komunikacijom i glazbom. Na ovoj radionici polaznici će pokušati spojiti Processing s Arduino mikrokontrolerom.

  O voditelju:
  Bruno Blažinč – razvojni programer (developer) za ActionScript 3.0 (Adobe Flash) i Java programski jezik s iskustvom u projektima realnog sučelja i interaktivnosti na Internet mrežama, ekspert za 3D printanje (Ultimaker) i Arduino mikrokontrolere. Radi tehničku podršku i programiranje za mnoge hrvatske novomedijske umjetnike i kulturna događanja u Hrvatskoj. Jedan od osnivača I’MM_ Media laba u Zagrebu, te su-osnivač i član Upravnog vijeća Udruge za razvoj ‘uradi-sam’ kulture – Radiona.

  Prijave za sudjelovanje na e-mail: radiona.org@gmail.com
  Polaznici se mole da napišu nekoliko rečenica o sebi i zašto žele sudjelovati na radionici, te koji operativni sustav koriste na svojem laptopu.

  Predavanje:
  Hrvoje Spudić: 
  DIY ekološka fotokemija
  Vrijeme predavanja: 24. svibnja, subota, 14 -15:30h
  Mjesto: Mobile Art Dome, Tehnički muzej

  O predavanju:
  u doba digitalne fotografije filmskom kemijom bave se još samo entuzijasti koji često nemaju potrebnu tehnologiju za zaštitu sebe i okoliša od štetnih fotografskih kemikalija. zato je danas, možda više nego ikada, potrebno razmotriti manje opasne i ekološki prihvatljivije alternative: razvijači na bazi kave, vina, čaja, sode za pranje i vitamina c, fiksiri na bazi morske soli i filmska kemija od ostalih lako nabavljivih kućanskih namirnica bit će približeni i objašnjeni kroz niz primjera i receptura.

  O predavaču:
  Hrvoje Spudić studira arhitekturu i bavi se DIY elektronikom i fotografijom. U fokusu interesa su mu eksperimenti pri razvijanju filma te izrađuje jednostavne kamere poput one iz skenera ili kutije cigareta. Jedan je od tehničkih savjetnika I’MM_ Media laba Kulture promjene pri SC-u. Svojim radovima sudjeluje na izložbama, koncertima i prezentacijama laba, a radom Scanner camera sudjeluje kao član I’MM_a na Device_art-u 4.012 u Pragu.  Do sada vodio radionicu ‘Elektroničke minijature’ pri I’MM_u, te radionicu stereo i pinhole kamere u sklopu programa Klubvizija u SC-u. Su-autor izložbe Elektroničke minijature  I’MM_ Media laba predstavljenje u ožujku 2013. godine u Nano galeriji.

  Radionice:
  Filip Kovačić Popov:  DIY 3D printanje i bootstraping
  Vrijeme radionice: 24. svibnja, subota, 16 – 18h
  Mjesto: Mobile Art Dome, Tehnički muzej
  Broj polaznika: 8 max

  O radionici:
  3D printanje pomiče granice mogućega u maker svijetu već nekoliko godina. Iako sam tehnologija 3d printanja i aditivnog modeliranja postoji preko 40 godina.Tek 2007. godine pokreče se RepRap pokret s idejom homemade i diy 3d printera dostupnih svima. Ubrzo nastaju mnoge inačice 3d printera kako i različiti pristupi izradi istih. Radionica će vas upoznati s osnovama mehanike 3d printera, izborom dijelova te gdje i kako naći iste. Uz live printanje ne jednom homemade printeru posjetitelji se mogu okušati u izradi 3d modela pomoću računala ili putem mobilnih uređaja.

  O voditelju:
  Filip Kovačić-Popov – Dugogodišnji zaljubljenik u elektroniku i sve što se pokreće na struju. Prvi susreti sa robotikom 2006. godine na Drugim hrvatskim borbama robota. Nakon otkrića robotike kreće u smjeru biomimikrije te 2008. godine završava prvog više nožnog robota (hexapod). 2006. – 2009. sudjeluje na većini hrvatskih te nekoliko internacionalnih sajmova Inovacija i tehničkih tvorevina. 2011. godine kreće na put u svijet 3d printanja i aditivnih tehnologija. Trenutno studira na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

  Prijave za sudjelovanje na e-mail: radiona.org@gmail.com
  Polaznici se mole da napišu nekoliko rečenica o sebi i zašto žele sudjelovati na radionici.

  Marin Bašić: FPGA integrirani sklop
  Vrijeme radionice: 24. svibnja, subota – 18 – 20h
  Mjesto: Mobile Art Dome, Tehnički muzej
  Broj polaznika: 8 max

  O radionici:
  Na primjerima Altera MAX i Cyclone II FPGA pločice  polaznici će dobiti uvod u open sourcejezgre pod intelektualnim vlasništvom implementirane na programibilnoj logici. Cilj je radionice upoznavanje s takvom tehnologijom za one koji se nisu dosad s tim susreli. Radionica nije predavanje o sintaksi HDL jezika već demonstriranje mogućnosti takve tehnologije i motivacija onima koji žele naučiti HDL jezike kao i njihovu sintezu na programibilnoj logici (FPGA, CPLD). Naravno, da ne bi to sve bilo pusta priča i suhoparna prezentacija polaznici će uzeti primjer projekata na  stranici http://opencores.org/projects i složiti ga na svojoj pločici, te demonstrirati kako radi. Više o open source jezgrama na homepageu opencores stranice:http://opencores.org

  O voditelju:
  Marin Bašić diplomirao je informatiku i radi kao razvojni programer ugradbenih računalnih sustava. U slobodno vrijeme ‘igra se’ s elektronikom radeći različite hobby projekte najviše u području robotike. Glavno područje ekspertize su mu mikrokotroleri (ARM and Atmel AVR)
  s njihovom pripadajućom arhitekturom i sučeljima uz korištenje žičanih ili bežičnih protokola. Od nedavno je član udruge Radiona s ciljem upoznavanja ljudi sličnih interesa i daljnjeg rada na DIY elektronici.

  Radionica je otvorenog tipa, te nisu potrebne prijave.

  Tina Auer, Fouad Asfour, Cecilia Carlsson, Deborah Hustić: Garden of Failures
  Uskoro više!

  Koncert What the Hack? Čista sintetika
  Ultimativni elektronički dernek za sve ljubitelje DIY elektronskih instrumenata, gitarskih pedala i plastičnih sintića
  Vrijeme koncerta: 24. svibnja, subota – od 21h
  Mjesto: Klub SC, Studentski centar

  Nastupaju:
  Tin Dožić // Ivan Jovanovac // Kruno Jošt
  Eva Badanjak // Sara Ercegović // Tanja Minarik // Dina Jokanović // Ivona Ivković
  Lite Oscillators: Dominik Markušić // Ana Labudović // Franka Tretinjak
  MMessy Oscillators + drop in narod

  {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

  Koncept i organizacija: Deborah Hustić
  Izvršna organizacija: Marina Petrović
  Dizajn: Ana Labudović
  Partnerska organizacija: Maja Kohek, Ivan Jovanovac

  Organizator: Radiona.org (Zagreb)
  Su-organizatori: UKE (Varaždin) / Istok (Osijek)
  Partneri: Tehnički muzej, Kultura promjene Studentskog centra

  Realizirano kroz mrežu Clubture u sklopu programa “Clubture-HR 2014.”
  Financijski podržali Zaklada Kultura Nova, 
  Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreb

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Super, ti samo javi jel radi ili trebaš pomoć…
  Sa ovim bascomom ćemo ti teško pomoći ali sa c-om ćemo se snaći…

  • Pozdrav, evo mene…. Ovaj bascomov program ne radi ne znam niti ja zašto. Pa ako bi mogla pomoć s c kodom. Znači, ja želim napraviti program s kojim mogu regulirati brzinu koračnog motora, promjenu smjera i da se to ispiše na displej 16×2. E sad više ne znam jel želim da to ispisuje na displej jer ne znam jer ću to znati napraviti a kamoli d…[Read more]

 • Goran Mahovlić posted a new activity comment 8 years, 8 months ago

  Evo ovdje se ljepo vidi logika samo to trebaš napisati za svoj procesor, ako ćeš trebati još pomoći samo viči…
  http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Stepper_Motor_5V_4-Phase_5-Wire_%26_ULN2003_Driver_Board_for_Arduino

 • Load More