C# Network Client Server

C# Network Client Server

Sigurno će nam zatrebati veza Client Server preko mreže, pa evo najjednostavnija varijanta koja radi u command promptu…

Pokrenuti Visual studio.Net. Select File -> New Project Odabrati Visual C# odabrati Console Application.

Nazovite Server stranu kako god i iskopirajte ovaj kod..

using System;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;
using System.Net;

namespace Server
{
  class ServerSocket
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      TcpListener l = new TcpListener(1000); // listens on port number 1000
      l.Start();  // start listener

      Console.WriteLine("Server has started.Waiting for clients...");
      while (true)
      {
        TcpClient c = l.AcceptTcpClient();  // wait for client to make request
        NetworkStream ns = c.GetStream(); // access steam to send data to client.
        string st = DateTime.Now.ToLongDateString();  // get system date and convert it to string
        byte[] buf = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(st); // convert string to an array of bytes
        ns.Write(buf, 0, st.Length); // write to stream

      }

    } // Main()
  } // end of class
} // end of namespace

Iskompajliramo i spremimo negdje exe file
otvorimo novi projekt za klijent stranu sve isto kao i za server…
i iskopiramo ovaj kod…

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;

namespace Client
{
  class ClientSocket
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // connect to server running on localhost at port no. 1000
      TcpClient c = new TcpClient("localhost", 1000);
      NetworkStream ns = c.GetStream(); // get stream

      byte[] buf = new byte[100];  // create byte array to receive data
      ns.Read(buf, 0, 100); // read data from stream into byte array

      string st = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(buf);  // convert byte array to string
      Console.WriteLine(st);
      while (true){
      }
    }
  }
}

Nakon što pokrenemo server on će čekati da se na njega spoji neki klijent, nakon spajanja on će uzeti današnji datum i poslati klijentu.
klijent će samo taj datum ispisati u konzolu.Da bi vidjeli ispis na client strani stavili smo beskonačni loop na kraju.
Obavezno otvoriti port 1000, ali windowsi bi sami trebali pitati da li želimo otvoriti port.

net_C_Sharp

Naravno stisnemo unblock

Ako sve radi ok trebali bi dobiti nešto ovako

net_C_Sharp_1

net_C_Sharp_2

Još malo i možemo kreirati aplikaciju koja će preko mreže paliti led diode na arduinu :)

Leave a Reply